godło
Magdalena
Tandek-Cieśluk
NOTARIUSZ

„Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać
zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej,
w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

Magdalena Tandek-Cieśluk

NOTARIUSZ

Szanowni Państwo!

W ramach prowadzonej kancelarii oferuję Państwu rzetelną i profesjonalną obsługę prawną w zakresie dokonywanych przeze mnie czynności.

Pragnę zapewnić Państwu pewność i bezpieczeństwo obrotu prawnego, w szczególności poprzez przestrzeganie przepisów prawa, jak również poprzez czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Sporządzam akty notarialne i dokumenty w sposób zrozumiały i przejrzysty, jak również udzielam stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej oraz skutków, jakie wywołuje. Moją dewizą jest najwyższa jakość świadczonych przeze mnie usług notarialnych. Chciałabym w szczególności podkreślić, że w ramach dokonywanych czynności, jestem objęta obowiązkiem zachowania tajemnicy notarialnej.

W celu uzyskania kompletnej informacji w zakresie planowanej przez Państwa czynności prawnej, jak również wymaganych dokumentów jakie są niezbędne do jej dokonania, wysokości wszelkich kosztów (w tym: opłat sądowych, podatków oraz taksy notarialnej), a także w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu, zapraszam do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego. Wszelkie informacje związane z realizacją zamierzonych czynności notarialnych udzielane są nieodpłatnie. Czynności notarialne, takie jak poświadczenie podpisu i zgodności kopii z okazanym dokumentem dokonywane są na bieżąco i nie wymagają wcześniejszego umówienia.

Serdecznie Zapraszam!

Magdalena Tandek-Cieśluk

NOTARIUSZ

Notariusz Kartuzy

Kancelaria notarialna

 • Kontakt

  tel. 58 351 22 48
  tel. kom. 795 259 209
  mail: info@notariuszkartuzy.pl

 • Godziny otwarcia

  poniedziałek i środa 09:30 – 17:30
  wtorek, czwartek i piątek 08:30 - 15:30
  sobota i inne godziny - po wcześniejszym uzgodnieniu

 • Adres

  ulica Klasztorna nr 2A lok. U3
  83-300 Kartuzy
  (wjazd po przeciwnej stronie wjazdu na ulicę Parkową, pomiędzy ulicą 3 Maja, a Placem Brunona)


Formularz kontaktowy